[wpgmza id="54"]

สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
ร้านเหล้า
ร้านค้า
โชว์รูมรถ
สปา
อู่ซ่อมรถ
ล้างรถ
ขนส่ง

เที่ยวหาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว ที่เกาะพงัน

ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจ พระจันทร์สวย ทะเลใส
หาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว เพชรกลางอ่าวเมืองคนดี

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเกาะพะงัน

คำว่า “พะงัน” สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ กับคำว่า “งัน” หมายถึงหาดทรายที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด สมัยรัชกาลที่ 5 พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา พระยาวจี สัตยารักษ์
(ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 14 ครั้ง และทรงจารึกพระอักษร “จปร รศ.108” ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบันพ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกยุบไปรวมกับเกาะสมุยเรียกว่าอำเภอเกาะสมุย ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ วันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอและได้ประกาศยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ เป็นที่ทำการอำเภอชั่วคราววันที่ 13 เมษายน 2520 ประกาศยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน” และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 คำว่า “พะงัน” สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ กับคำว่า “งัน” หมายถึง หาดทราย ที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด สมัยรัชกาลที่ 5 พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา พระยาวจี สัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงันพ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกบุบไปรวมกับเกาะสมุย เรียกว่า อำเภอเกาะสมุย ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงันและตำบลบ้านใต้ วันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ เป็นที่ทำการอำเภอวันที่ 13 เมษายน 2520 ยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน” และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 14 ครั้งและทรงจารึกพระอักษร “จปร รศ.108” ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแผนที่ Free.!

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ต้องห้ามพลาด

    เกาะพะงัน เป็นเกาะในอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน มีชื่อเสียงจากงานฟูลมูนปาร์ตี้ ที่จัดขึ้นที่หาดริ้น และเป็นจุดหมายปลายทางของแบ็กแพ็กเกอร์

หมายเหตุ แผนที่ของเราเป็นแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาตราส่วนนะครับ.

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่นอน โรงแรม รีสอร์ท  ที่กิน ร้านอาหาร สวนอาหาร ทั่วประเทศไทย ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือวางแผนการท่องเที่ยว

กินไหนดี

นอนไหนดี

เที่ยวไหนดี

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 1,189