[wpgmza id="17"]

สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
ร้านเหล้า
ร้านค้า
โชว์รูมรถ
สปา
อู่ซ่อมรถ
ล้างรถ
ขนส่ง

เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแผนที่ Free.!

ต้องห้ามพลาด

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค), นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟตเตอรี่แลนด์วังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2

หมายเหตุ แผนที่ของเราเป็นแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาตราส่วนนะครับ.

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่นอน โรงแรม รีสอร์ท  ที่กิน ร้านอาหาร สวนอาหาร ทั่วประเทศไทย ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือวางแผนการท่องเที่ยว

กินไหนดี

นอนไหนดี

เที่ยวไหนดี

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 2,110