[wpgmza id="6"]

สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
ร้านเหล้า
ร้านค้า
โชว์รูมรถ
สปา
อู่ซ่อมรถ
ล้างรถ
ขนส่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 924 กิโลเมตร (574 ไมล์) มีอาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับสามรัฐของประเทศพม่า ได้แก่ รัฐฉาน รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง โดยมีแนวกั้นธรรมชาติเป็นทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย ทางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวมและแม่น้ำงาวเป็นแนวกั้น และทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวกั้นเป็นทิวเขาถนนธงชัยกลางและตะวันออก

ดาวน์โหลดแผนที่ Free.!

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ต้องห้ามพลาด

     แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ

หมายเหตุ แผนที่ของเราเป็นแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาตราส่วนนะครับ.

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่นอน โรงแรม รีสอร์ท  ที่กิน ร้านอาหาร สวนอาหาร ทั่วประเทศไทย ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือวางแผนการท่องเที่ยว

กินไหนดี

นอนไหนดี

เที่ยวไหนดี

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 111