[wpgmza id="7"]

สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
ร้านเหล้า
ร้านค้า
โชว์รูมรถ
สปา
อู่ซ่อมรถ
ล้างรถ
ขนส่ง

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

     พื้นที่ของภาคเหนือประกอบด้วยภูเขากระจายอยู่ 3 ใน 4 ของภาค นั่นได้ตัดแบ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำให้กระจายออกจากกันไม่เป็นผืนใหญ่เหมือนที่ราบในภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดลำปางเป็นที่ราบ ที่อยู่ระหว่างทิวเขาผีปันน้ำ[4] ซึ่งเป็นทิวเขาที่มีลักษณะซับซ้อน โดยแนวของทิวเขาเอง ต่างเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายอยู่ทางซีกตะวันออกของภาคเหนือ ที่มาของชื่อ “ผีปันน้ำ” มาจากแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่แยกทิศทางกันไปได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ที่ไหลลงใต้สู่แม่น้ำเจ้าพระยา และกลุ่มน้ำแม่ลาว น้ำแม่กก และน้ำแม่อิง ที่ไหลขึ้นเหนือไปลงแม่น้ำโขง

ดาวน์โหลดแผนที่ Free.!

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ต้องห้ามพลาด

      จังหวัดลำปาง  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่ เขลางค์นคร, เวียงละกอน, นครลำปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของลำปาง

หมายเหตุ แผนที่ของเราเป็นแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาตราส่วนนะครับ.

นอนไหนดี

เที่ยวไหนดี

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 149