เกี่ยวกับบริษัท

     บริษัท บิ๊กแมพไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทสำรวจข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย พร้อมทำแผนที่ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และรวมรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับการค้นหาสถานที่ต่างๆ และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงค์ สำหรับร้านค้า หรือบริการว่ามีอยู่จริงทั่วประเทศ การสำรวจของบริษัทฯนั้น  จะไปทำการสำรวจทุกสถานที่ ทุกแห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อจะนำเอาข้อมูลที่สำรวจเสร็จแล้ว มาเผยแพร่ ประชาสัมพ์  ให้ผู้ที่ต้องการ ค้นหาข้อมูล หรือผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ  ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้  บริษัท บิ๊กแมพไทยแลน์ จำไัด  ได้เปิดทำการมาแล้วมากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการสำรวจข้อมูลมากกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ 

ผลงาน / Product

บริษัท บิ๊กแมพไทยแลนด์ จำกัด ผู้นำแผนที่ข้อมูลท่องเที่ยว ได้สร้างผลงานต่างๆ ไว้ทั่วประเทศมากมายได้เป็นพันธมิตรการค้ากับบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศ และมีผลงานที่ปรากฎได้ชัดเจนดังนี้

พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 26
Facebook
Twitter
Line