สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว

บิ๊กเเมพไทยเเลนด์ พาทุกคนมาที่ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย  ที่นี่คือ สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว
เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงแห่งใหม่ของจังหวัดเลย สะพานกระจกใส สูงจากระดับแม่น้ำกว่า 80 เมตร
ทางเดินกว้าง 2 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร และมีพระใหญ่คกงิ้ว

⏰เวลาเปิด-ปิด 07:00-18:00น.
💸 รถรับส่งเวียน ไป-กลับคนละ 20 บาท เด็กฟรี
🧦รองเท้าเดินบนสกายวอล์คคู่ละ 30 บาท

Map 📍 : https://goo.gl/maps/NPNtN8GvNSMBv43S8

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร องค์สูงกว่า 19 เมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาเชียงคานต้องเเวะมา
และตรงสกายวอล์คนี้ยังมองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง

ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำทั้งสองสีตัดกันอย่างชัดเจนและยังเป็นแม่น้ำที่กั้นชายแดนไทย-ลาว อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Full Moon Party 2022
Grand Andaman Hotel, Thahtay kyun Island, Myanmar
หลัก ฮก เหลา – Chinese Restaurant Khaoyai
ชนบท Cafe’ เขาใหญ่
8 กิจกรรม เขาหลัก
โรงแรมต้นทองรีสอร์ท