วัดห้วยปลากั้ง

” วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย “
พระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมปางประทานพร


โทรศัพท์053 150 274
Open : 07.00 – 21.30
Page : https://www.facebook.com/wathuayplakang/
ที่อยู่ :
553 หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
Map : วัดห้วยป่ากั้ง

ตรงกลางจะเป็นอุโบสถสีขาวบันไดปฎิมากรรมเป็นรูปพญานาค สวยงาม ฝีมือปรานีต

ถัดไปจะมีองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ตระหง่าน 79 เมตร สูงเทียบเท่ากับตึก 26 ชั้น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Full Moon Party 2022
Grand Andaman Hotel, Thahtay kyun Island, Myanmar
หลัก ฮก เหลา – Chinese Restaurant Khaoyai
ชนบท Cafe’ เขาใหญ่
8 กิจกรรม เขาหลัก
โรงแรมต้นทองรีสอร์ท