โรงเรียนนานาชาติเชียงราย Chiangrai international schoolโรงเรียนนานาชาติเชียงราย Chiangrai international school
Tel : 053-600990
Facebook : Chiang Rai International School
Website : www.cris.ac.th
Location : Chiangrai international school