เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย CentralPlaza Chiangrai


เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย CentralPlaza Chiangrai
Tel : 052-020999
Facebook : CentralPlaza Chiangrai
Website : www.cpn.co.th
Location : CentralPlaza Chiangrai