สวนอาหารเอกโอชา เชียงราย Aekocha Restaurant

สวนอาหารเอกโอชา เชียงราย Aekocha Restaurant
Tel : 053-712543 , 081-8822845
Facebook : เอกโอชา เชียงราย
Website : www.aekocha.com
Location : Aekocha Restaurant