หอมรัญจวน เชียงราย

หอมรัญจวน เชียงราย
เป็นร้านขนมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานคนทุกยุคเข้ามานั่งทานด้วยกันได้อย่าลงตัว
มีกาแฟกันด้วยนะ
ตั้งอยู่ที่ 229 23 หมู่5 ถนน กลางเวียง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
ร้านเปิดให้บริการทุกวันครับ
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
สำรองที่นั่ง  :  087-7272214