ณิชา ผับ แอนด์ เรสเทอรอง Nisha Pub and Restuarant Pattaya


ณิชา ผับ แอนด์ เรสเทอรอง Nisha Pub and Restuarant Pattaya
Tel : 097-1879454
Facebook : Nisha Pub & Restaurant
Website : www.nishaclub.com
Location : Nisha Pub and Restuarant Pattaya