ครัวเจ๊รุ่ง เลียบทางรถไฟ พัทยา KHRUA CHE RUNG RESTAURANT

ครัวเจ๊รุ่ง เลียบทางรถไฟ พัทยา KHRUA CHE RUNG RESTAURANT
Tel : 086-1597855 , 0971785333
Facebook : ครัวเจ๊รุ่ง เลียบทางรถไฟ พัทยา
Location : ครัวเจ๊รุ่ง เลียบทางรถไฟ พัทยา