13 ที่ ตะลอนกิน ตะลอนช๊อป สุดชิว @Phuket

———————————————————– 12 สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต  Phuket Thailand Travel 2019        พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (วัดพระใหญ่) พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย         Big Buddha Temple (Wat Phra Yai) Big Buddha or Big Buddha Phuket is enshrined at Khao Nark. The main features of theRead more…

14 ทริปเที่ยว พัก ไหนดี @ภูเก็ต (Phuket)

———————————————————– 12 สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต  Phuket Thailand Travel 2019        พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (วัดพระใหญ่) พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย         Big Buddha Temple (Wat Phra Yai) Big Buddha or Big Buddha Phuket is enshrined at Khao Nark. The main features of theRead more…