ภาษาไทย

ทีมงานบิ๊กแมพ

บริหารงาน

ธนกร วิชยาภัย
ผู้จัดการทั่วไป

การตลาด

ดำรงค์ (ทูล) ดังยางหวาย
การตลาด
ธีชัช (น๊อต) เกตุศร
การตลาด
ศักดิ์ดา ศิริโภคารัตนา
การตลาด

ออกแบบดีไซน์ทั่วไป

ปิยะมาศ ป่วนปั่น
ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ทั่วไป
สรารัตน์ ดวงสนิท
ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ทั่วไป

บัญชี

สุภาวดี นาคประสม
บัญชี

แผนกงานทั่วไป

วิชัย บุญญารังษี
ช่างซ่อมบำรุง
สุพสิทธิ์ หมอดู
ช่างซ่อมบำรุง