ภาษาไทย

ทีมงานบิ๊กแมพ

บริหารงาน

ธนกร วิชยาภัย
ผู้จัดการทั่วไป

การตลาด

ศิริวรรณ (บอล) ผิวอ่อน
การตลาด
กฤษณ์ (เป๊ก) ยศประสิทธิ์
การตลาด
ดำรงค์ (ทูล) ดังยางหวาย
การตลาด
ธีชัช (น๊อต) เกตุศร
การตลาด

ออกแบบดีไซน์ทั่วไป

วิจักขณ์ ( jack ) เขตสูงเนิน
ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ทั่วไป
ปิยะมาศ ป่วนปั่น
ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ทั่วไป
สรารัตน์ ดวงสนิท
ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ทั่วไป

แผนกไอที

แผนกงานทั่วไป

พรชัย (หนึ่ง) วิเศษแสง
ช่างซ่อมบำรุง
วิชัย บุญญารังษี
ช่างซ่อมบำรุง