ภาษาไทย

แผนที่นครปฐม

ข้อมูลเบื้องต้น

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

นครปฐมเป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรรม โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองส้มโอหวาน” นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อื่นๆ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิดนครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมาก ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงในสมัยทวารวดี มีปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆจังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 65 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองฯ และอำเภอกำแพงแสน ส่วนพื้นที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ได้แก่ ท้องที่ในเขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลนเมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง จึงมีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้ง เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนทิศทางไป ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณใกล้เคียง และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” เมืองนครปฐมจึงถูกปล่อยทิ้งร้างนับแต่นั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในขณะที่ยังผนวชอยู่ ได้ทรงธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์จึงโปรดให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านไปยังเมืองนครปฐม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นสมัยโบราณ ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้โปรดให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้น สำหรับเป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา แล้วทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดนครปฐมแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล

แผนที่กูเกิ้ล


รูปภาพ


5 อันดับสถานที่

1

ตลาดบางหลวง

ตลาดบางหลวง ชมชิมถิ่นตลาดเก่าเล่าอดีต อ.บางเลน จ.นครปฐม ตลาดบางหลวง เป็นตลาดเก่าริมแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ชาวบ้านในชุมชนยังคงอาศัยและเปิดร้านขายสินค้าเช่นเดียวกับเมื่อแรกสร้างตลาดราวร้อยปีก่อน ทำให้ตลาดเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและบรรยากาศของตลาดเก่าอย่างแท้จริง สัญลักษณ์ของตลาดบางหลวงคือห้องแถวไม้โบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 มีจุดเริ่มจากรมิสองฝั่งถนนเรียงรายไปจนสุดแม่น้ำ แม้จะยาวเพียง 200 ม. ทว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สะท้อนถึงความผสมผสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนเมื่อครั้งอดีต ในวันธรรมดาตลาดจะดูเงียบสงบแต่พอถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ ก็จะคึกคักด้วยพ่อค้าแม่ขายที่นำของมาขายหน้าร้านหรือรถเข็น ส่วนใหญ่เป็นของกิน ไม่ว่าจะเป็นผัดไทย ถั่วแปบ ก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสด เมื่อซื้อแล้วไปนั่งกินแกล้มบรรยากาศริมน้ำได้ในเรือนแพ หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟซึมซับคืนวันเก่าๆ ในร้านกาแฟโบราณดั้งเดิมก็ได้ วัดไผ่โรงวัวเป็นสถานที่หนึ่งในบริเวณตลาดบางหลวงที่น่าสนใจ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้แก่ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองพระพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ วิหารร้อยยอด และพระธรรมจักรสำริดใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเดินทางมายังตลาดบางหลวงแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องมาลิ้มลอง ชุนเปี้ยะ อาหารแต้จิ๋วโบราณคล้ายเปาะเปี้ยะทอด แต่ผสมไข่ไก่ในแผ่นแป้ง ใส่ไส้หมู กุ้งแห้ง และใบกุยช่าย เมื่อทอดสุกแล้วกินได้เลยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้ม ในตลาดมีขายหลายร้านโดยร้านจันทิมาเป็นร้านดั้งเดิม นอกจากนี้แล้วขนมไทยนับว่าเป็นของฝากยอดนิยมของตลาดบางหลวงทีเดียว โดยร้านแม่ปิ่นขนมไทยเป็นร้านขึ้นชื่อมีขนมชิ้นใหญ่ใส่ถาดให้เลือกซื้อหลายอย่าง ทั้งทองหยิบ ฝอยทอง ข้าวเหนียวแดง ขนมชั้น ฯลฯ

2

ตลาดน้ำดอนหวาย

ที่ตลาดน้ำดอนหวายมีเรือนไม้ริมแม่น้ำท่าจีนที่ยังคงสภาพตลาดเก่าในสมัยรัชกาลที่ 6 ไว้ได้เป็นอย่างดี และเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักปลอดสารพิษ และขนมไทยโบราณ ไปจนถึงอาหารคาว ที่นิยมมาก อาทิ ปลาตะเพียนต้มเค็ม เป็ดพะโล้นายหนับ หน่อไม้ต้มใบย่านางเคียงคู่น้ำพริกตาแดง ฯลฯ ตลาดน้ำดอนหวายตั้งอยู่ที่วัดดอนหวาย ริมแม่น้ำท่าจีน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเช้าจรดเย็น

ที่ตลาดน้ำดอนหวายมีทำบุญตู้เพลงหยอดเหรียญของยอดรัก สลักใจ ที่วัดไร่ขิง ห่างจากตลาดน้ำดอนหวายราว 3 กม. เพลงละ 5 บาท แวะชิมลูกลาน ผลไม้หายากที่ 50 ปีจึงจะออกผล เสน่ห์อีกอย่างชองตลาดคือแพร้านอาหารที่มีให้เลือกหลายร้าน หรือจะเลือกอร่อยด้วยการล่องเรือกระแซง หรือเรือเอี้ยมจุ๊นชมทิวทัศน์สองฝั่งไปพลาง

3

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

4

พระประโทณเจดีย์

เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทน อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รูปทรงเดิมของพระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำ ตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี เนื่องจากวัดพระประโทณตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3421 2011, 0 3421 2313, 0 3424 2440

5

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากพระองค์สวรรคต พระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้ง เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวัง

ที่พัก