เชียงใหม่

แผนที่เชียงใหม่

ข้อมูลเบื้องต้น

แผนที่เชียงใหม่ เข้าดูแผนที่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพรั่งพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นที่ดึงดูดคนมาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี

ภูมิประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่) สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ (หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิวเขาแดนลาว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ตามเขตรอยต่อกับรัฐฉาน ประเทศพม่า และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ [8] พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขาชาติพันธุ์ต่าง ๆ
พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

แผนที่กูเกิ้ล


รูปภาพ


5 อันดับสถานที่

1

ดอยสุเทพ

ดอยสุเทพนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นดอยที่เที่ยวง่ายที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้เวลาแค่หนึ่งวันก็สามารถเที่ยวได้ครบ จากยอดดอยห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 16 กิโลเมตรเท่านั้น มีรถสี่ล้อให้บริการบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเองเหมาขึ้นดอยสุเทพกัน ระหว่างทางนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ร้านอาหาร ร้านค้า ก็ยังมีให้บริการอย่างครบครัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาหาร้านอาหารเย็น และที่พักสำหรับค้างแรมในตัวเมืองกัน ปลายฤดูหนาวที่ดอยสุเทพนับเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะดอยสุเทพในช่วงนี้กลับเป็นช่วงที่สามารถชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงได้สวยงามที่สุด โดยจะเห็นวิวชัดที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนอากาศบนยอดดอยก็กำลังเย็นสบาย เที่ยวสะดวก สำหรับดอยปุยนั้นดอกไม้ก็ยังสวยงามบานสะพรั่ง ดอกไม้เมืองหนาวบางชนิดบานเต็มที่ บนยอดดอยก็สามารถชมวิวได้สวยงามไม่แพ้กัน

ระหว่างเดินทางมุ่งหน้าไปวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร มีจุดชมวิวที่สามารถชมวิวเชียงใหม่ได้สวยงามอีกประมาณ 2-3 จุด ถ้าขับรถมาเองก็ถือเป็นการพักรถไปในตัวและยังได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากผ่านโค้งวัดใจที่ชาวเชียงใหม่นิยมเรียกกันก็มาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1927 มี “บันไดนาค” ทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน “เจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ” เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังแปดเหลี่ยมมีบัลลังก์ ตัวเจดีย์ปิดทองดีบุก ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่
การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ขับรถตามถนนห้วยแก้ว ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นถนนสายท่องเที่ยวตั้งแต่ตีนดอยไปจนถึงดอยสุเทพ-ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุทพ-ปุย ยังมีเส้นทางขับรถยนต์ เส้นทางขี่จักรยาน และเส้นทางเดินป่าอีกมากมายให้ได้ผจญภัยกัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินป่าสายน้ำตกมณฑาธาร-ถนนศรีวิชัยตอนบน-ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เส้นทางเดินเท้าเพื่อชมสภาพป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง (ป่ายางปาย) และเพื่อชมนกป่าที่สวยงามและหาชมได้ยาก เส้นทางขับรถยนต์ของพื้นที่ในใจกลางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหมู่บ้านชาวเขาต่างๆ เส้นทางสำหรับจักรยานเสือภูเขา ช่วงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ยอดดอยปุย เส้นทางดอยปุย-ขุนช่างเคี่ยน-แม่สาใหม่ เส้นทางห้วยตึงเฒ่า-ขุนช่างเคี่ยน-แม่สาใหม่ และเส้นทางแม่สาใหม่-ขุนแม่ลวด-ขุนแม่ใน

2

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย แต่กลับขึ้นชื่อว่าเป็นดอยที่เที่ยวง่ายและสะดวกสบายที่สุด เพราะทุกที่สถานที่เที่ยวเด่นถูกเชื่อมต่อด้วยถนนลาดยางอย่างดี เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1 นั่นก็คือ น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่สวยงามและสูงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เกิดจากห้วยแม่ยะตกลดหลั่นกันลงมาหน้าผา หินสูงถึง 280 เมตร กว้าง 80 เมตร น้ำตกแม่กลาง (กิโลเมตรที่ 8) เป็นอีกหนึ่งน้ำตกสวยที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งปิกนิกพักผ่อนกินอาหารว่างมื้อสายท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น ถ้ำบริจินดา (กิโลเมตรที่ 8.5) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามที่มีอายุนับล้านปี และยังมีพระพุทธรูปสถิติอยู่ในถ้ำ น้ำตกวชิรธาร (กิโลเมตรที่ 21) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำตลอดทั้งปี เราสามารถเห็นสายรุ้งกินน้ำสีสวยที่เกิดจากละอองฟุ้งของสายน้ำตกในเวลาเที่ยงวัน เป็นช่วงเวลาที่น้ำตกแห่งนี้งดงามที่สุด น้ำตกสิริธาร เป็นน้ำตกแห่งใหม่ ตั้งหลบอยู่ในหุบเขาและป่าไม้ดงดิบ มีระเบียงไม้ร่มรื่นสามารถนั่งเล่นและชมวิวน้ำตกได้จากระยะไกลๆ
สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ อยู่ในเขตหมู่บ้านม้งขุนกลาง ภายในตกแต่งร่มรื่นสวยงาม มีโรงปลูกดอกไม้ผลเมืองหนาว และยังมีร้านอาหารและบ้านพักให้บริการ น้ำตกสิริภูมิ (กิโลเมตรที่ 30) เมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกเลาลึ ตามชื่อหมู่บ้านม้ง เราจะเห็นสายน้ำตกสีขาวสองเส้นสวยงามมาก เลยที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไปไม่ไกลก็จะเห็นเพิงไม้ตั้งเรียงรายอยู่ทางฝั่งขวามือของถนน ชาวบ้านจะนำผักสดๆ ผลไม้แช่อิ่มและงานฝีมือมาวางขายที่ตลาดม้ง ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปประมาน 4.5 กิโลเมตร ก็จะถึงดอยผาตั้ง หน้าผาหินสองลูกตั้งเด่นบนยอดเขา เป็นหนึ่งในจุดชมวิวสวยของดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ (กิโลเมตรที่41) เหมาะสำหรับชมสวนดอกไม้ประดับ ชมวิวสวย และยังเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของดอยอินทนนท์ และเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเช่นกัน

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนดอยอินทนนท์มีเส้นทางเดินระยะสั้นถึงสั้นมากเดินสะดวกสบายให้สามารถชมธรรมชาติได้ทุกวัย และเส้นทางเดินระยะไกลที่เหมาะสำหรับนักผจญภัยให้เลือกตามสไตล์ กิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางเดินป่าระยะสั้นประมาน 3 กิโลเมตร มีไม้ป่านานาพันธุ์ รวมถึงกุหลาบพันปี กุหลาบขาวและกล้วยไม้ขนาดเล็กที่จะบานเต็มที่ในช่วงปลายหนาว ถ้าโชคดีอาจได้ชมกวางผาที่ออกมาหากินตอนเช้าด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง อยู่บนจุดสูงสุดในประเทศไทย มีความสูง 2,560 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถขับรถขึ้นถึงได้เลย จุดเด่นอยู่ที่ต้นไม้แต่ละต้นถูกปกคลุมด้วยมอส เฟิน หากโชคดียังจะได้ชมนกกินปลีหางยาวเขียว และต้นกุหลาบพันธุ์ปี
การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-หางดล-สันป่าตอง-จอมทอง กิ่งอำเภอจอมทองจะมีทางเลี้ยวขวาเป็นถนนลาดยางขึ้นสู่ดอยอินทนนท์

3

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”

p style=”text-align: center;”>4

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย

พระมหาเถระซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างถนนทางขึ้นพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2477 จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา หมายถึงนักบุญแห่งล้านนา

5

ดอยอ่างขาง

ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว
สภาพอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่ประมาณ 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน
ดอยอ่างขางมีสถานที่น่าสนใจมากมายเช่น สถานนีเกษตรหลวงอ่างขาง, สวนบอนไซ, จุดชมวิวกิ่วลม, ,หมู่บ้านขอบดัง และ หมู่บ้านนอแล

ที่พัก