ภาษาไทย

แผนที่ อ.ปากช่อง 2561

ข้อมูลเบื้องต้น

แผนที่ปากช่อง เข้าดูแผนที่

ประวัติความเป็นมาของอำเภอปากช่อง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ บ้านหนึ่งอยู่ในหุบเขา ซอกภูเขาดงพญาไฟ เส้นทางคมนาคมสะดวกมากทุกสาย (เดินและขี่ม้า เลือกเอา) พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น อีเก้ง , กวาง , เสือ , สิงห์ , กระทิง , แรด , ช้าง , ลิง , ค่าง อีกทั้งไข้ป่าครบถ้วน โดยเฉพาะไข้มาเลเรีย (พันธุ์เดียวกับเกาะกูด จ.ตราด) ชาวปากช่องรุ่นบุกเบิกล้มตายเกือบหมดหมู่บ้าน หลงเหลือรอดตายมาได้ตำบลขนงพระ ตั้งรกรากจนถึงทุกวันนี้ ไม่กี่หลังคาเรือนเมื่อ พ.ศ. 2430 ชาวบ้านปากช่องขึ้นกับอำเภอจันทึก พอปี พ.ศ. 2434 สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ ไทยผู้มีอัจฉริยะเป็นเลิศ เป็นพระกรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟ จากกรุงสยาม ไปยังหัวเมืองโคราช ซึ่งจำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวาง รางรถไฟ ยาวเป็นช่องทาง เรียกว่า “บ้านปากช่อง” ตั้งแต่นั้นมา จนปี พ.ศ. 2482 ทางการสั่งยุบ ตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ ตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว.. (ตำบลจันทึก ขณะนี้อยู่ใต้บาดาลในเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำตะคอง )

ปี พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องจึงได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลปากช่อง ตั้งแต่นั้นมา พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐ สร้างถนนมิตรภาพ ตั้งแต่สระบุรีจนถึงโคราชมอบให้ นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชั้นหนึ่ง ทำให้ ตำบลปากช่อง เจริญอย่างรวดเร็ว ทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปากช่อง เป็นกิ่งได้เพียง 6 เดือน ชาวไทยทั่วทุกภาคหลั่งไหลเข้ามาขุดทองทำไร่เลื่อนลอย และเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก จึงรับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ช่วงนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ให้สร้างวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัดถนน ธนะรัชต์เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนต่อมาเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ยกฐานะเป็น “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ชาวไทยและชาวต่าง ประเทศมาเที่ยวกันจำนวนมาก และได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เพื่อนุรักษ์ไว้ตลอดกาล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)และอำเภอสีคิ้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียว
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม (จ.ปราจีนบุรี) อำเภอปากพลีและ
อำเภอเมืองนครนายก(จ.นครนายก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)
พื้นที่ : 1,825.2 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 185,620 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น : 101.69 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอปากช่อง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น
12 ตำบล 217 หมู่บ้าน
ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 044-311916 โทรสาร : 044-311936

แผนที่กูเกิ้ล