ภาษาไทย

แผนที่เขาใหญ่ 2560

เขาใหญ่ Map See Map

เขาใหญ่ 2560-13

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่18 กันยายน 2505 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช  มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 11 อำเภอ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  และสระบุรี  ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของอาเซียน”  เป็นผืนป่าใหญ่ต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม

ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน  ได้แก่  เขาร่ม  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร  เขาแหลมสูง 1,326 เมตร  เขาเขียวสูง 1,292 เมตร  เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร   เขาฟ้าผ่าสูง1,076 เมตร  ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  สภาพพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพลาดลงส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ 5 สาย  ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี  แม่น้ำนครนายก  แม่น้ำลำ ตะคลอง  แม่น้ำลำพระเพลิง  และห้วยมวกเหล็ก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนจึงมีอากาศที่เย็นสบาย  ฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้และทุ่งหญ้าจะเขียวขจีสวยงาม  บรรดาน้ำตกต่างๆ  จะมีสายน้ำที่ไหลหลากและเชี่ยวกราก  ส่วนในฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศค่อนข้างเย็น  โดย เฉพาะบริเวณเขาสูง

 

พืชพรรณไม้และสัตว์ป่า

ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอันเหมาะสมส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นต้นกำเนิดของผืนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์  เป็นศูนย์รวมของป่าหลากหลายชนิด  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณและทุ่งหญ้า  มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่มากกว่า 2,000 ชนิด  มีทั้งพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้หายาก

ป่าที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดที่พบเห็นได้ง่าย  เช่น  เสือโคร่ง  หมี  กระทิง  เลียงผา  เม่น  ชะนี  พญากระรอก  หมาใน  ชะมด  หมี  กระทิง  เลียงผา  ฯลฯ  เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นสัตว์ป่าที่หากินอยู่ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  เช่น  โขลงช้างป่าหรือฝูงกวาง

เขาใหญ่เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เช่น นกเงือก  นกขุนทอง  นกขุนแผน  นกพญาไฟ  นกแซงแซว  นกโพระดก  ไก่ฟ้า ฯลฯ  โดยเฉพาะนกเงือกพบว่าอาศัยอยู่ในเขาใหญ่ถึง 4 ชนิด  ได้แก่ นกกก นกเงือกกรามช้าง  นกเงือกสีน้ำตาล และนกแก๊ก

จุดเด่นที่สนใจ

น้ำตกเหวนรก  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  ที่สูงและสวย แต่ที่อันตรายที่สุด  มีทั้งหมด 3 ชั้น ในฤดูฝนน้ำตกเหวนรกมีสายน้ำไหลเชี่ยวน่ากลัวสมชื่อ  น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสุสานช้างป่าหลายเชือกที่พลัดตกลงไป  ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเขาใหญ่ปราจีนบุรี

                น้ำตกเหวสุวัต  เหวไทร  เหวประทุน  เป็นน้ำตกกลุ่มเดียวกันที่เกิดการห้วยลำตะคลอง ตั้งอยู่สุดถนนธนะรัชถ์รถเข้าถึงได้  ในฤดูฝนจะมีน้ำมากและไหลแรง  น้ำค่อนข้างเย็นจัด

น้ำตกผากล้วยไม้  เป็นน้ำตกขนาดกลาง  ที่เกิดจากห้วยลำตะคลองเช่นกัน  มีความสูงประมาณ 10 เมตร  น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้  จากน้ำตกผากล้วยไม้สามารถเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัตได้

น้ำตกกองแก้ว  เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคลอง  ในฤดูฝนสวยงามมาก  เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯเพียง 100 เมตร

น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  มีชื่อเสียงมาช้านาน  การเดินทางจากจังหวัดนครนายกเข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร

นอกจากนี้  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งที่มีความสวยงามในเส้นทารงเดินป่าต่างๆ เช่น น้ำตกวังเหว  น้ำตกตาดตาภู่  น้ำตกเหวอีอ่ำ  น้ำตกตระคร้อ  น้ำตกส้มป่อย  น้ำตกธารทิพย์  น้ำตกแก่งกฤษณา  และกลุ่มน้ำตกผาตะแบก ฯลฯ

จุดชมวิว  กม.30  ถนนธนะรัชต์  สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้างและสวยงาม

จุดชมวิว กม. 9  ถนนขึ้นเขาเขียว  สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าเขาทางด้านทิศเหนือได้เป็นอย่างดี

จุดชมวิว กม. 20  ถนนปราจีนบุรีเขาใหญ่  เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ด้านจังหวัดปราจีนบุรีได้

หอดูสัตว์  เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับการซุ่มดูสัตว์ป่า  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 . – 18.00 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

–                   หอดูสัตว์หนองผักชี  อยู่บริเวณหนองผักชี  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่ารอบๆหนองน้ำเป็นทุ่งหญ้าคากว้างใหญ่มีโป่งสัตว์  ปากทางเข้าไปอยู่บริเวณ กม. 36 –36 ถนนธนะรัชต์  เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

–                   หอดูสัตว์มอสิงโต  อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมอสิงโตรอบๆ  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆที่เหมาะสำหรับการซุ่มดูสัตว์ป่าที่มากินดินโป่ง  ซึ่งเป็นดินที่มีแร่ธาตุสำคัญของสัตว์กินพืช  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 500 เมตร

 

 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ส่องสัตว์  เป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟส่องสัตว์ในเวลากลางคืนไปตามถนนสองข้างทาง  เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก  สามารถติดต่อขออนุญาตได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ ก่อนเวลา 18.00 . ทุกวัน

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีเส้นทางเดินป่าระยะสั้น และเส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร   สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินป่าและติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  แบ่งเป็น

–                   เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ( Nature trail) เส้นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตก

กองแก้ว  ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร  เส้นทางนี้จะปูด้วยตัวหนอน  มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง  นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้

–                   เส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม ( Niking trail )  มีอยู่ 13 เส้นทาง  จัดทำอยู่

บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีระยะทางตั้งแต่ 1 – 8 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินประมาณ 1 – 5 ชั่วโมง  ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป

–                   เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ( Trekking)  เป็นเส้นทางที่ต้องมีการพัก

ค้างแรมในป่า  โดยมากเป็นเส้นทางที่อยู่รอบอุทยาน  ใช้เวลาค้างคืนตั้งแต่ 1 – 3 คืน  สามารถติดต่อเดินป่าที่  หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ใกล้เคียงและที่ทำการอุทยานฯ

ดูนก  เขาใหญ่เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีนกมากกว่า 340 ชนิด  เส้นทางดูนกจะอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ  เส้นทางเดินป่า  สองข้างทางถนน  และบริเวณสนามกอล์ฟเก่า

ขี่จักรยาน  เขาใหญ่จัดทำเส้นทางขี่จักรยาน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มีจักรยานให้เช่าติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ

ล่องแก่ง  ที่แก่งหินเพิงหน่วย ขญ. 9 (ใสใหญ่)   ท้องที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้สนใจสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่

รอยเท้าไดโนเสาร์  พบอยู่บริเวณน้ำตกวังเหว  ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินป่า trekking trail

แผนที่ กูเกิ้ล

โรงแรม / ร้านอาหาร / ธุรกิจทั่วไป

ชาโต เดอ เขาใหญ่

Print

คอนโด อากาศ เขาใหญ่

สเต็ก อิน เขาใหญ่58OK วาสนา

วอร์คอิน คอฟฟี่ แอนด์ สเต็ก ลีลาวลัย รีสอร์ทลลามูก้า รีสอร์ท ไร่องุ่นสุพัตราโรแมนติค เรสซิเดนซ์ โรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปาเรา กะ เขา copy ร้านลาวปั้นข้าวร้าน เป็นลาว ร้าน เขาใหญ่ตำแซ่บ @กม 8-2 copyภูรัญญา พรพิรุณปากช่อง อารีน่า บินหลาอาหารใต้บ้านเพียงภู บ้านกินลมชมดาว
แจม&บุฟเฟ่ต์
 ค่ายลูกเสือ ไร่พญาเย็น
ครัวหญ้าคา เขาใหญ่
ครัวจันผาเขาใหญ่เทอราซโซ่ เขาใหญ่ เนเจอร์ รีทรีท 01เขาใหญ่ คอทเทจกาแล็คซี่ 17Watermill Resort veneto plazza khaoyaiPICHET THAMNIYAI Pete Mazepb PatravanaPalio KhaoYai Mountain Pano, KhaoyaiLALAMUKHA Khaoyai Chill Resort copyhyde198homeresort Printat pakchong สวนคุณยาย เขาใหญ่

บ้านกล้วยน้ำว้า2