Khaoyai Map 2019

Khaoyai Map See Map Download Map

เขาใหญ่ 2560-13

Overview

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่18 กันยายน 2505 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช  มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 11 อำเภอ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  และสระบุรี  ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของอาเซียน”  เป็นผืนป่าใหญ่ต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม

ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน  ได้แก่  เขาร่ม  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร  เขาแหลมสูง 1,326 เมตร  เขาเขียวสูง 1,292 เมตร  เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร   เขาฟ้าผ่าสูง1,076 เมตร  ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  สภาพพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพลาดลงส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ 5 สาย  ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี  แม่น้ำนครนายก  แม่น้ำลำ ตะคลอง  แม่น้ำลำพระเพลิง  และห้วยมวกเหล็ก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนจึงมีอากาศที่เย็นสบาย  ฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้และทุ่งหญ้าจะเขียวขจีสวยงาม  บรรดาน้ำตกต่างๆ  จะมีสายน้ำที่ไหลหลากและเชี่ยวกราก  ส่วนในฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศค่อนข้างเย็น  โดย เฉพาะบริเวณเขาสูง

 

พืชพรรณไม้และสัตว์ป่า

ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอันเหมาะสมส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นต้นกำเนิดของผืนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์  เป็นศูนย์รวมของป่าหลากหลายชนิด  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณและทุ่งหญ้า  มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่มากกว่า 2,000 ชนิด  มีทั้งพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้หายาก

ป่าที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดที่พบเห็นได้ง่าย  เช่น  เสือโคร่ง  หมี  กระทิง  เลียงผา  เม่น  ชะนี  พญากระรอก  หมาใน  ชะมด  หมี  กระทิง  เลียงผา  ฯลฯ  เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นสัตว์ป่าที่หากินอยู่ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  เช่น  โขลงช้างป่าหรือฝูงกวาง

เขาใหญ่เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เช่น นกเงือก  นกขุนทอง  นกขุนแผน  นกพญาไฟ  นกแซงแซว  นกโพระดก  ไก่ฟ้า ฯลฯ  โดยเฉพาะนกเงือกพบว่าอาศัยอยู่ในเขาใหญ่ถึง 4 ชนิด  ได้แก่ นกกก นกเงือกกรามช้าง  นกเงือกสีน้ำตาล และนกแก๊ก

จุดเด่นที่สนใจ

น้ำตกเหวนรก  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  ที่สูงและสวย แต่ที่อันตรายที่สุด  มีทั้งหมด 3 ชั้น ในฤดูฝนน้ำตกเหวนรกมีสายน้ำไหลเชี่ยวน่ากลัวสมชื่อ  น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสุสานช้างป่าหลายเชือกที่พลัดตกลงไป  ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเขาใหญ่ปราจีนบุรี

                น้ำตกเหวสุวัต  เหวไทร  เหวประทุน  เป็นน้ำตกกลุ่มเดียวกันที่เกิดการห้วยลำตะคลอง ตั้งอยู่สุดถนนธนะรัชถ์รถเข้าถึงได้  ในฤดูฝนจะมีน้ำมากและไหลแรง  น้ำค่อนข้างเย็นจัด

น้ำตกผากล้วยไม้  เป็นน้ำตกขนาดกลาง  ที่เกิดจากห้วยลำตะคลองเช่นกัน  มีความสูงประมาณ 10 เมตร  น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้  จากน้ำตกผากล้วยไม้สามารถเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัตได้

น้ำตกกองแก้ว  เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคลอง  ในฤดูฝนสวยงามมาก  เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯเพียง 100 เมตร

น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  มีชื่อเสียงมาช้านาน  การเดินทางจากจังหวัดนครนายกเข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร

นอกจากนี้  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งที่มีความสวยงามในเส้นทารงเดินป่าต่างๆ เช่น น้ำตกวังเหว  น้ำตกตาดตาภู่  น้ำตกเหวอีอ่ำ  น้ำตกตระคร้อ  น้ำตกส้มป่อย  น้ำตกธารทิพย์  น้ำตกแก่งกฤษณา  และกลุ่มน้ำตกผาตะแบก ฯลฯ

จุดชมวิว  กม.30  ถนนธนะรัชต์  สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้างและสวยงาม

จุดชมวิว กม. 9  ถนนขึ้นเขาเขียว  สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าเขาทางด้านทิศเหนือได้เป็นอย่างดี

จุดชมวิว กม. 20  ถนนปราจีนบุรีเขาใหญ่  เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ด้านจังหวัดปราจีนบุรีได้

หอดูสัตว์  เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับการซุ่มดูสัตว์ป่า  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 . – 18.00 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

–                   หอดูสัตว์หนองผักชี  อยู่บริเวณหนองผักชี  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่ารอบๆหนองน้ำเป็นทุ่งหญ้าคากว้างใหญ่มีโป่งสัตว์  ปากทางเข้าไปอยู่บริเวณ กม. 36 –36 ถนนธนะรัชต์  เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

–                   หอดูสัตว์มอสิงโต  อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมอสิงโตรอบๆ  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆที่เหมาะสำหรับการซุ่มดูสัตว์ป่าที่มากินดินโป่ง  ซึ่งเป็นดินที่มีแร่ธาตุสำคัญของสัตว์กินพืช  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 500 เมตร

 

 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ส่องสัตว์  เป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟส่องสัตว์ในเวลากลางคืนไปตามถนนสองข้างทาง  เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก  สามารถติดต่อขออนุญาตได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ ก่อนเวลา 18.00 . ทุกวัน

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีเส้นทางเดินป่าระยะสั้น และเส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร   สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินป่าและติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  แบ่งเป็น

–                   เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ( Nature trail) เส้นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตก

กองแก้ว  ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร  เส้นทางนี้จะปูด้วยตัวหนอน  มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง  นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้

–                   เส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม ( Niking trail )  มีอยู่ 13 เส้นทาง  จัดทำอยู่

บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีระยะทางตั้งแต่ 1 – 8 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินประมาณ 1 – 5 ชั่วโมง  ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป

–                   เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร ( Trekking)  เป็นเส้นทางที่ต้องมีการพัก

ค้างแรมในป่า  โดยมากเป็นเส้นทางที่อยู่รอบอุทยาน  ใช้เวลาค้างคืนตั้งแต่ 1 – 3 คืน  สามารถติดต่อเดินป่าที่  หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ใกล้เคียงและที่ทำการอุทยานฯ

ดูนก  เขาใหญ่เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีนกมากกว่า 340 ชนิด  เส้นทางดูนกจะอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ  เส้นทางเดินป่า  สองข้างทางถนน  และบริเวณสนามกอล์ฟเก่า

ขี่จักรยาน  เขาใหญ่จัดทำเส้นทางขี่จักรยาน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มีจักรยานให้เช่าติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ

ล่องแก่ง  ที่แก่งหินเพิงหน่วย ขญ. 9 (ใสใหญ่)   ท้องที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้สนใจสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่

รอยเท้าไดโนเสาร์  พบอยู่บริเวณน้ำตกวังเหว  ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินป่า trekking trail

Google Map